20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_112146.jpg20130703_115335.jpg

 

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej.


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia.

 

 

Podstawy prawne

 

1. Rozporzadzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

2. Rozporzadzenie w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji miesa na użytek własny.

3. Rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji osob uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt.

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069 z dnia 21 października 2009 r. określ. przepisy sanitarne dot. prod. ub. poch. zw., nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

6. Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

7. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

9. Załącznik numer 1 do Rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie.

 

 

Informacje o uboju na użytek własny

 

Ulotka ubój zwierząt na użytek własny.

Ubój cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz.