20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_112146.jpg20130703_115335.jpg

PASZE I UTYLIZACJA

 

PASZE

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych – Gospodarstwo.
 2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych – Przedsiębiorca.
 3. Wniosek o wykreślenie  - Gospodarstwo.
 4. Wniosek o wykreślenie  - Przedsiębiorca.
 5. Wniosek aktualizacja danych.

 

UTYLIZACJA

 1.  Wniosek o rejestrację lub zatwierdzenie zakładu sektora utylizacyjnego oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.zakładu sektora utylizacyjnego oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

 


DZIAŁ ZAKAŹNY 

 

 1. Wzór wniosku dla podmiotów planujących wysyłkę zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym.
 2. Informacje o wywozie zwierząt towarzyszących do krajów trzecich.
 3. Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne.
 4. Zgłoszenie - wpis do rejestru PLW.
 5. Dokument dochodzenia epizootycznego – odstrzał sanitarny

 Wnioski na przemieszczenie i sprzedaż.

 

 1. Wniosek na przemieszczenie świń do innej siedziby stada.
 2. Wniosek na sprzedaż świń do rzeźni.
 3. Wniosek na zakup świń.

 


 

1. Wniosek w celu uzyskania możliwości wprowadzenia do obrotu utrzymywanego bydła.

Pobierz

2. Wydanie duplikatu decyzji / zaświadczenia / opinii / zezwolenia / pozwolenia.

Pobierz

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o: spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt / spełnienie wymogów w zakresie higieny pozyskania mleka surowego i higieny doju.

Pobierz

4. Księga Rejestracji Bydła.

Pobierz

5. Księga rejestracji owiec/kóz.

Pobierz

6. Księga rejestracji świń.

Pobierz