20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_115335.jpg20130703_112146.jpg

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje, że w dniu 29.11.2018 r. (czwartek) o godzinie 10 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim, odbędzie się szkolenie teoretyczne z zakresu: ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 


 

 

APEL

do hodowców trzody chlewnej

 

Do pobrania: APEL

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak: GIWz-400-28/2017 z dnia 16 marca 2017 r. dotyczące ujednolicenia stosowania i egzekwowania przepisów  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) w odniesieniu do krótkich oblotów gołębi.

 

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SOKOŁOWIE PODLASKIM

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokołowskiego

 

Rozporządzenie Nr 1/2017 - Pobierz

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje, iż  marcu 2017 r. zostanie wszczęte urzędowe postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.):

‡        sprawowaniu nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

‡        sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwa lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

Pobierz: Ogłoszenie