20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_115335.jpg20130703_112146.jpg

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje, iż  marcu 2017 r. zostanie wszczęte urzędowe postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.):

‡        sprawowaniu nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

‡        sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwa lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

Pobierz: Ogłoszenie

 


 

Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017r.

Pobierz

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

 

 Do pobrania: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r  

 

 

Kliknij dokument aby powiększyć w nowym oknie.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

Komunikaty z Głównego Inspektoratu Weterynarii.

http://www.wetgiw.gov.pl/ 

 


 

 

Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

 

Link: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm

Link: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1526

Pobierz: Nowe zasady przemieszczania psów, kotów, fretek jako zwierząt domowych towarzyszących podróżny