20130703_112146.jpg20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_115335.jpg

 

 

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce

 
 
Apeluje się by:
 
1.     Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
2.     Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:
·         utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
·         karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
·         zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
·         wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed: wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
   3. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

 

Do pobrania:

Ulotka

Ulotka 2 - znalezienie padłego dzika

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

 

 

Komunikaty z Głównego Inspektoratu Weterynarii

http://www.wetgiw.gov.pl/