Kontakt

Oświadczenie w sprawie dostępności.

zastosowanie do strony internetowej PIW Sokołów Podlaski.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim (ul. Ząbkowska 5, 08-300 Sokołów Podlaskim, tel: (025) 781-27-02 , fax: (025) 781-61-49 , email: sokolow@piwsokolow.com), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim.
 2. Data publikacji i aktualizacji
  Data publikacji strony internetowej: 05.12.2015
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2016.
 3. Dane kontaktowe
  W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Pycka, e-mail: sokolow@piwsokolow.com. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.
 4. Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
 5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 6. Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 7. Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

  • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
  • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
  • PgUp przewinięcie strony w górę
  • PgDn - przewinięcie strony w dół
  • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
  • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
  • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
  • Home - przejście na górę strony
  • End - przejście na dół strony
 8. Dostępność architektoniczna

  Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim znajduje się przy ul. Ząbkowskiej 5, 05-300 Sokołów Podlaski.

  PIW zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze budynku.

  • Wejście do budynku po schodach lub z poziomu partery (wejście b);
  • Brak wind, korytarze umożliwiają przejazd osoby na wózku, schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro;
  • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
  • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń;
  • Aktualnie pracujemy nad poszerzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami Po ich osiągnięciu dodamy je do Deklaracji.
 9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami
  Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.
 10. Informacje dodatkowe

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

  Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

  Zgodność ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

  Kompatybilność:

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Wygląd:

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

  Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Liczba odwiedzin: 22483
Projektowanie stron internetowych
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem