20130703_115335.jpg20130703_112146.jpg20130703_115525.jpg20130703_112421.jpg

Inspektor Weterynaryjny

do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Miejsce wykonywania pracy:

Sokołów Podlaski

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaski
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner).
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodnosci przez rolników w celu uzyskania przez nich płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycycjnych.
 • Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu poprawy bezpieczeństwa żywnośc, zdrowotnosci zwierząt, a dzięki temu poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
 • Przekazywanie sprawozdań merytorycznych w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności w określonych terminach w celu zapewnienia terminowości realizowanych zadań.
 • Kontrola warunków hodowli zwierząt, w celu zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • Tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku wykształcenia weterynaryjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku wykształcenia weterynaryjnego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
  ul. Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim tel. 25 781 27 01
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim ul. Ząbkowska 5 08-300 Sokołów Podlaski
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 781 27 01