20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_115335.jpg20130703_112146.jpg

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sokołów Podlaski

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner).
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych w przypadku wykrycia choroby zakaźnej zwierząt oraz jej likwidacja w terenie.
 • Opracowywanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu.
 • Przekazywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt w określonym terminie lub w przypadku wystąpienia choroby.
 • Archiwizacja dokumentacji merytorycznej dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych.
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w celu humanitarnego postępowania ze zwierzętami przez osoby fizyczne i prawne.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość polskich oraz unijnych przepisów prawa weterynaryjnego,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Sokołowie Podlaskim
  ul. Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sokołów Podlaski

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner).
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych w przypadku wykrycia choroby zakaźnej zwierząt oraz jej likwidacja w terenie.
 • Opracowywanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu.
 • Przekazywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt w określonym terminie lub w przypadku wystąpienia choroby.
 • Archiwizacja dokumentacji merytorycznej dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych.
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w celu humanitarnego postępowania ze zwierzętami przez osoby fizyczne i prawne.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość polskich oraz unijnych przepisów prawa weterynaryjnego,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Sokołowie Podlaskim
  ul. Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski