20130703_112421.jpg20130703_115525.jpg20130703_115335.jpg20130703_112146.jpg

 

DZIAŁ ZAKAŹNY

 

  1. Wzór wniosku dla podmiotów planujących wysyłkę zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym.
  2. Informacje o przywozie zwierząt towarzyszących z krajów trzecich.
  3. Informacje o wywozie zwierząt towarzyszących do krajów trzecich.
  4. Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne.
  5. Zgłoszenie - wpis do rejestru PLW.
  6. Dokument dochodzenia epizootycznego – odstrzał sanitarny

 

1. Wniosek w celu uzyskania możliwości wprowadzenia do obrotu utrzymywanego bydła.

Pobierz

2. Wydanie duplikatu decyzji / zaświadczenia / opinii / zezwolenia / pozwolenia.

Pobierz

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o: spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt / spełnienie wymogów w zakresie higieny pozyskania mleka surowego i higieny doju.

Pobierz

4. Księga Rejestracji Bydła.

Pobierz

5. Księga rejestracji owiec/kóz.

Pobierz

6. Księga rejestracji świń.

Pobierz