20130703_115525.jpg20130703_112146.jpg20130703_112421.jpg20130703_115335.jpg

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak: GIWz-400-28/2017 z dnia 16 marca 2017 r. dotyczące ujednolicenia stosowania i egzekwowania przepisów  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) w odniesieniu do krótkich oblotów gołębi.

 

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SOKOŁOWIE PODLASKIM

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokołowskiego

 

Rozporządzenie Nr 1/2017 - Pobierz

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje, iż  marcu 2017 r. zostanie wszczęte urzędowe postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.):

‡        sprawowaniu nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

‡        sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwa lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

Pobierz: Ogłoszenie

 


 

Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017r.

Pobierz

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

 

 Do pobrania: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r  

 

 

Kliknij dokument aby powiększyć w nowym oknie.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

Komunikaty z Głównego Inspektoratu Weterynarii.

http://www.wetgiw.gov.pl/