20130703_115335.jpg20130703_115525.jpg20130703_112421.jpg20130703_112146.jpg

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje, iż  marcu 2017 r. zostanie wszczęte urzędowe postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.):

‡        sprawowaniu nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

‡        sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwa lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

Pobierz: Ogłoszenie